ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

in ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ 143 views

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಗೂಢ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

Advertisement

 

Advertisement

Advertisement

 

Advertisement

ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜನರು ಕಲ್ಲಾಗಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ…

 

 

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಕಿರಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿರಾಡು ಅನ್ನು ‘ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಖಜುರಾಹೊ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1161 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ‘ಕಿರಾತ್ ಕುಪ್’ ಎಂದು ಇತ್ತು.
ಕಿರಾಡು ಐದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವಾಲಯ (ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವುಗಳು ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ಜರಾ-ಪ್ರತಿಹರ ರಾಜವಂಶ, ಸಂಗಮ್ ರಾಜವಂಶ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಗುಪ್ತಾ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಾಡುಗೆ ಬಂದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು.

 

 

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಸಹ ಕಲ್ಲು ಆದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Advertisement
Share this on...